Siddhi Music Publications

Noter för Gitarr
g
Logga ut
Gå till innehållet
Nyheter
Senaste utgåvor:
För 10 strängad gitarr:

Det lilla preludiet som de flesta
brukar spela i d-moll på gitarr, nedtecknades
av Johann Kellner c:a 1730
och sades vara skrivet för luta av J S
Bach i tonarten c-moll. Här är den i
orginaltonart för 10-strängad gitarr.


För gitarrtrio:

Dessa Sinfonior brukar också kallar 3-stämmiga inventioner och har samma antal och tonarter som de 2-stämmiga. De är likaså små guldkorn av fantasi och förtätning.
Här är samtliga Sinfonior, arrangerade för tre gitarrer, som alla spelar i klingande oktav och tonart. Detta medför att gitarr 1 bör ha 20 band och gitarr 3 får göra en del omstämningar av sträng 6, ända ner till H.
ABBA Gold på klassisk gitarr
ABBA-transkriberingarna är här!

Nu har boken med mina ABBA-transkriberingar kommit ut igen efter att ha varit slut på förlaget en tid.

Passa på att beställa!


Här är en ny metodik för undervisning i gitarrspel!

Vad går den ut på?
Det korta svaret är:
  1. Spel (skalor och melodier, tre- och fyrklanger) på en sträng - varigenom eleven lär sig skillnaden mellan liten och stor sekund, odlar en korrekt handställning i vänster hand och ledig lägesväxling.
  2. Spel (skalor och melodier, tre- och fyrklanger) i lägen - varigenom fingersättningsmodeller (lägesmodeller) för vänster hand tränas in, och höger hand tränas i strängbyten.
  3. Spel i skalmönster i olika lägen - varigenom behovet av ersättningsfingrar uppstår och tränas.
  4. Gehöret tränas med "Följa John"-metoden, att eleven får uppgifter att skriva egna skalor och fingersättningar, samt att referensmelodier används för att träna igenkänningen av olika intervall.
  5. A prima vista-spel tränas genom att eleven får uppgifter att skriva egna skalor och fingersättningar.
  6. Varje undervisningsnivå har ett slutprov, varvid elevens kunskaper och beredskap att gå vidare till nästa nivå bekräftas.


Andra utgåvor att kolla in:


Tillbaka till innehållet